Välkommen till Babcock & Wilcox Vølund AB

Babcock & Wilcox Vølund AB levererar lösningar för rökgasrening och rökgaskondensering, med högsta standard på prestanda och tillgänglighet, till avfalls- och biobränsleeldade anläggningar.

Vi är en av Europas ledande leverantörer av våta rökgasreningssystem ofta med integrerad energiåtervinning i form av rökgaskondensering. Vår patenterade och säkra ADIOX®-dioxinavskiljnings­teknologi har installerats över hela världen. Våra leveranser uppfyller BAT och genom serviceavtal säkrar vi goda prestanda och säker drift långt in i framtiden. Fram till januari 2017 hette vi Götaverken Miljö AB.

Vi ägs av Babcock & Wilcox Vølund A/S, som är en av världens ledande leverantörer av utrustning och teknologier för att omvandla hushållsavfall, verksamhetsavfall och biomassa till energi. 


Pressrum

18 mars 2019
Lediga tjänster

Vi söker en Plant Design Engineer och en Processingenjör

Läs mer »
05 mars 2019
Babcock & Wilcox Vølund AB levererar rökgaskondenseringssystem till Westenergy

Westenergy investerar i renare miljö och utveckling av fjärrvärmeproduktionen

Läs mer »