Välkommen till Babcock & Wilcox Vølund AB

Babcock & Wilcox Vølund AB levererar lösningar för rökgasrening och rökgaskondensering, med högsta standard på prestanda och tillgänglighet, till avfalls- och biobränsleeldade anläggningar.

Vi är en av Europas ledande leverantörer av våta rökgasreningssystem ofta med integrerad energiåtervinning i form av rökgaskondensering. Vår patenterade och säkra ADIOX®-dioxinavskiljnings­teknologi har installerats över hela världen. Våra leveranser uppfyller BAT och genom serviceavtal säkrar vi goda prestanda och säker drift långt in i framtiden. Fram till januari 2017 hette vi Götaverken Miljö AB.

Vi ägs av Babcock & Wilcox Vølund A/S, som är en av världens ledande leverantörer av utrustning och teknologier för att omvandla hushållsavfall, verksamhetsavfall och biomassa till energi. 


Pressrum

12 december 2017
Öresundskraft ökar fjärrkylakapaciteten med absorptionskylmaskin

Öresundskraft levererar fjärrkyla till kunder i centrala Helsingborg. För att möta en ökad efterfrågan på fjärrkyla och förbättra den ekonomiska och miljömässiga prestandan för fjärrkyla har Öresundskraft beställt en absorptionskylmaskin från oss.

Läs mer »
12 december 2017
Kungälv Energi ökar energiåtervinningen

I juli i år fick vi i uppdrag av Kungälv Energi att leverera en ny rökgaskondensor i stål till kraftvärmeverket Munkegärdeverket i Kungälv.

Läs mer »