Välkommen till Babcock & Wilcox Vølund AB

Babcock & Wilcox Vølund AB levererar lösningar för rökgasrening och rökgaskondensering, med högsta standard på prestanda och tillgänglighet, till avfalls- och biobränsleeldade anläggningar.

Vi är en av Europas ledande leverantörer av våta rökgasreningssystem ofta med integrerad energiåtervinning i form av rökgaskondensering. Vår patenterade och säkra ADIOX®-dioxinavskiljnings­teknologi har installerats över hela världen. Våra leveranser uppfyller BAT och genom serviceavtal säkrar vi goda prestanda och säker drift långt in i framtiden. Fram till januari 2017 hette vi Götaverken Miljö AB.

Vi ägs av Babcock & Wilcox Vølund A/S, som är en av världens ledande leverantörer av utrustning och teknologier för att omvandla hushållsavfall, verksamhetsavfall och biomassa till energi. 


Pressrum

13 september 2017
Träffa oss på Ecomondo 7-10 november i Rimini, Italien

Vi kommer att närvara i hall D4 monter 020, under namnet Nordic Sustainability, tillsammans med Business Sweden och Innovation Norway

Läs mer »
30 augusti 2017
Träffa oss på RWM i Birmingham den 12-14 september

Vi finns på plats i hall 4, monter 4E60-F61 tillsammans med B&W Vølund A/S och B&W SPIG.

Läs mer »