Välkommen till Götaverken Miljö AB

GÖTAVERKEN MILJÖ AB levererar lösningar för rökgasrening och rökgaskondensering, med högsta standard på prestanda och tillgänglighet, till avfalls- och biobränsleeldade anläggningar.

Vi är en av Europas ledande leverantörer av våta rökgasreningssystem ofta med integrerad energiåtervinning i form av rökgaskondensering. Vår patenterade och säkra ADIOX®-dioxinavskiljnings­teknologi har installerats över hela världen. Våra leveranser uppfyller BAT och genom serviceavtal säkrar vi goda prestanda och säker drift långt in i framtiden.

Vi ägs av Babcock & Wilcox Vølund A/S, som är en av världens ledande leverantörer av utrustning och teknologier för att omvandla hushållsavfall, verksamhetsavfall och biomassa till energi.


Pressrum

14 september 2016
Montaget av kondenseringsanläggningen pågår hos Energnist i Esbjerg

Vårt montage vid avfallsförbränningsanläggningen i Esbjerg, Danmark är nu i full gång. Kondenseringsskrubbern lyfts in i delar i byggnaden (se bild) för att monteras ihop på sitt fundament.

Läs mer »
31 augusti 2016
Besök oss på RWM i Birmingham den 13-15 september 2016

Vi kommer att vara på plats i monter D70-E71, hall 4.

Läs mer »