Vår erfarenhet från alla anläggningar vi byggt gör att våra serviceingenjörer kan vara behjälpliga med processförbättringar och andra serviceuppdrag som kan medföra en förbättring för våra kunder. Serviceuppdrag kan innefatta både inspektioner, ombyggnationer eller utredningar gällande våra kunders process.

Exempel på serviceuppdrag:

 • Inspektioner
 • Om- och tillbyggnader av
  • rökgasreningssystem
  • vattenrening
  • kemikaliesystem
 • Processutredning
 • Utbildning
 • Nyprojektering och service av
  • absorptionsvärmepumpar
  • kylmaskiner
 • Montageledning av företagets orderprojekt

Montageledning

Vår projektavdelning anlitar vår servicepersonal i första hand som montage­ledare i våra större anläggningsprojekt. Montageledaren planerar och koordinerar alla arbeten och entreprenader och har det övergripande ansvaret för att arbetet sker enligt tidsplan och utförs på ett säkert sätt. Genom att serviceingenjören deltar i uppförandet av våra anläggningar får de god insikt och kunskaper, som är värdefulla när de fortsätter att arbeta med kunden genom serviceavtal och uppdrag efter att anläggningen är i drift.

Exempel på anläggningar, där vår servicepersonal varit montageledare för våra leveranser av rökgasrenings- och rökgaskondenseringprojekt:

 • Filbornaverket i Helsingborg (Öresundskraft)
 • Bodens Energi
 • Eksjö Energi
 • Ryaverket i Borås (Borås Energi och Miljö)
 • Landskrona Kraft

Utbildning

Vi erbjuder våra kunder teoretisk och praktisk utbildning utifrån deras behov. Utbildningen omfattar de processområden som vi är verksamma inom:

 • Värmepumpar
 • Rökgasrening
 • Rökgaskondensering
 • Vattenrening