Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda (anpassade) serviceavtal, som täcker kundens individuella behov och utrustningar. I serviceavtalen ingår planerade besök för bl.a. funktionstester, förebyggande underhåll och inspektioner. Därmed säkerställs att anläggningen har en hög driftstillgäng­lighet och låga underhållskostnader.

Ett serviceavtal kan omfatta:

  • Funktionstest och processoptimering: Under drifttiden planeras två besök.
  • Inspektion och underhållsarbete: Under revisionsstoppet närvarar en serviceingenjör och en processingenjör från ett par dagar upp till två veckor, beroende på uppdrag.
  • Rapport: Lämnas inom två veckor efter att revisionsarbetet utförts. I rapporten dokumenteras inspektionen och underhållsarbetet och rekommendationer ges inför nästa revisionsstopp.
  • Rekommendation av slit- och reservdelar ges inför nästa driftsperiod efter revisionsstoppet.
  • Rekommendation av kemikalier och övriga, nödvändiga komponenter ges.
  • Avtalsvillkor: NU06.
  • Telefon jour: På dagtid ska våra kunder kunna nå oss inom 1-2 timmar.
  • Jour på site: På dagtid ska en serviceingenjör närvara inom 12-24 timmar beroende på avstånd.
  • Periodiskt förebyggande underhåll: Vi kan föreslå en underhållsplan för förebyggande underhåll under driftsperioden.