Inspektion och underhåll

Inspektion och förebyggande underhåll förlänger driftstiden och tillgäng­ligheten för en anläggning och du undviker kostsamma, oplanerade driftsstopp. Vi kan hjälpa till med service och underhåll av värmepumpar, kylmaskiner, rökgasrening och vattenrening. Under revisionsperioden planerar vi revisionsarbetet och kontrollerar vilka reserv- och slitdelar som behövs. När vi har genomfört inspektion och underhållsarbetet får du en rapport. Rapporten beskriver utfört arbete samt rekommenderade åtgärder som du kan använda som underlag för nästa driftsperiod och nästkommande revisionsstopp.

Inspektioner och underhållsarbete i rökgasrenings- och rökgaskondenseringssystem

Våra arbeten omfattar följande utrustningar och komponenter:

 • Konstruktion i GAP, PP, c-PVC
 • Invändig skrubberutrustning (dysor, fyllkroppar, demistrar etc.)
 • Slangfilter
 • Vattenreningar
 • Övrig utrustning: rökgasfläktar, pumpar, värmeväxlare, återvärmare, kemikaliedosersystem m.m.

Förebyggande underhåll av värmepumpar (absorptionsvärmepumpar)

Vi har lång erfarenhet från underhåll av värmepumpar. Redan på 1980-talet levererade vi våra första absorptionsvärmepumpar och sedan dess har vi haft i uppdrag att viaserviceavtal ta hand om det löpande underhållet. Vi har flera uppdrag via serviceavtal för dessa leveranser, även för anläggningar, som vi själva inte levererat. I underhållet ingår att:

 • Driftkontroll
 • Kemikalieanalyser
 • Koncentrationsmätningar
 • Kontroll instrument och armaturer
 • Täthetskontroll

Förebyggande underhåll av kylmaskiner

Vi har sedan början av 2000-talet levererat absorptionskylmaskiner framförallt till den svenska marknaden. Vår serviceavdelning har förutom underhållet också ansvaret att installera och driftsätta dessa anläggningar. Underhållet av absorptionskylmaskinerna omfattar:

 • Driftkontroll
 • Kemikalieanalyser
 • Koncentrationsmätningar
 • Kontroll instrument och armaturer
 • Täthetskontroll