Våra vattenreningsanläggningar är designade för att rena vattnet från våra skrubbersystem. Ökade krav på låga emissioner och ofta begränsningar i möjligheter mot att släppa ut salter till recipient utmanar oss kontinuerligt att förbättra våra processer.

I syfte att minska förbrukningen av vatten hos våra kunder strävar vi efter att så långt möjligt återanvända vattnet, i första hand i rökgasreningsprocessen. Vi även har levererat flera anläggningar som återvinner vatten för att användas som spädvatten i matarvatten- och fjärrvärmesystem.

Lämplig typ av vattenreningssystem definieras av föroreningsnivån i vattnet från rökgasreningssystemet samt på renhetskrav på det renade vattnet. De typer av vattenbehandlingssystem som används är främst:

  • Kemisk vattenrening med fällning och flottning
  • Jonbytarsystem

Membrananläggningar bestående av ultrafiltrering (UF) och omvänd osmos (RO).

Vattenreningen vid Vestforbrænding med flockning, fällning och sedimentering av stoft och metaller. Även ett system för fällning av sulfatvatten som gips inklusive avvattning är installerat.

Vattenreningen vid Filbornaverket som i huvudsak är uppbyggd med ett UF/RO-system. Anläggningen separerar salter och tungmetaller så att vattnet blir renare än normalt dricksvatten.