​Våra första skrubbersystem togs i drift 1988 och vi har sedan dess levererat ett stort antal, huvudsakligen för rening och/eller kondensering av rökgaser som bildats vid förbränning av avfall.

Genom att kombinera flera processteg i vår patenterade flerstegsskrubber minskas utrymmesbehovet och våra integrerade cirkulationstankar minimerar energiförbrukningen i pumpsystemen.

Exempel på processteg som kan kombineras i våra skrubbrar är:

- HCl-avskiljning
- SO2-avskiljning
- Hg-avskiljning
- Rökgaskondensering
- Absorption av dioxiner
- Vått elektrofilter för avskiljning av små partiklar

Gaser från förbränningsprocesser är ofta mycket korrosiva. Våra konstruktioner är därför i huvudsak uppbyggda i plastmaterial vilket ger mycket långa livslängder på utrustningen. Strukturen utformas i GAP (glasfiberarmerad plast) och merparten av inredningen (fyllkroppar och droppavskiljare) i ADIOX® -material. ADIOX® -materialet absorberar dioxin och säkerställer också att inte problem med så kallad ”minneseffekt” uppstår.

Skrubbersystemen skräddarsys för varje applikation, i princip utan begränsningar i gasflöden.

    

Bilden visar en sprängskiss på en typisk flerstegsskrubber. Gasens inlopp är i nedre delen av skrubbern där det också visas hur ADIOX® -fyllkroppar placeras på ett bärgaller tillverkat av glasfiberarmerad plast. Den mittre sektionen på bilden visar hur en cirkulationstank integreras i skrubberstrukturen, en droppavskiljare placerad centralt innanför cirkulationstanken och en s.k. kombibotten ovanför för att fungera som support för ytterligare en fyllkroppssektion. I den övre sektionen syns vattenspraysystem samt en sista droppavskiljare.