Babcock & Wilcox Vølund AB har installerat ett stort antal värmepumpar genom åren. Bland tidiga referenser finns några av världens största med turbokompressorer (vid Ryaverket i Göteborg).

Vi har installerat både kompressor- och absorptionsvärmepumpar kopplade till rökgasreningssystem vid förbränningsanläggningar.

Under senare år är det framför allt absorptionsvärmepumpar kopplade till rökgaskon­denseringssystem vid anläggningar för förbränning av avfall som har varit av stort intresse. Detta då en sådan installation ofta avsevärt ökar möjligheten till långtgående energiåtervinning och därmed intäkter.

Vår första leverans av absorptionsvärmepumpar togs i drift redan 1989 hos Renovas avfallsförbränningsanläggning i Göteborg. Sedan dess har vi installerat ett flertal absorptionsvärmepumpar i liknande applikationer till bl.a. Karlstads Energi/ Hedenverket, HEM i Halmstad, I/S Vestforbrænding i Köpenhamn samt vid Filbornaverket i Helsingborg. Vid alla dessa installationer är absorptionsvärmepumpar kopplade till rökgaskondensering av skrubbertyp.

Absorptionsvärmepumpar för utökad energiåtervinning (kondensering av rökgas) kan levereras från någon MW kyleffekt och uppåt.

Vår serviceorganisation kan också erbjuda olika tjänster relaterat till service och underhåll för bästa tillgänglighet och prestanda.