Skrubberkondensorer kan tillverkas som fristående enheter eller integreras i våra patenterade flerstegsskrubberkoncept.

I standardutförandet tillverkas de i GAP (glasfiberarmerad plast). Detta har den stora fördelen att de inte korroderar på sätt såsom kondensorer tillverkade i metalliska material riskerar att göra. De är därmed inte så känsliga för längre eller kortvarigt förhöjda koncentrationer av korrosiva ämnen. Sådana situationer kan uppstå t.ex. vid störningar i driften av uppströms rökgasreningssystem, eller vid fluktuationer i bränslesammansättning.

En konsekvens av systemets korrosionsbeständighet är också att det kan användas som en polerfunktion för att avskilja de sista resterna av korrosiva ämnen såsom HCl och SO2. Och därigenom förbättra prestanda och tillgänglighet hos rökgasreningssystemet.

Alla våra kondenseringsinstallationer vid avfallsförbränningsanläggningar, ca 30 stycken, år utförda som skrubberkondensorer i GAP. Vid ca 10 biobränsleanläggningar har vi däremot installerat metalliska kondensorer i rostfria stålmaterial.

I många fall har vi också, som en delleverans, inkluderat ett värmepumpsystem.