Kondensorer utförda i metalliska material har vi installerat vid ca 10 biobränsle- eldade förbränningsanläggningar. Kondensorn består av termoplåtar emellan vilka fjärrvärmevatten och rökgas passerar, i princip som i en traditionell plattvärmeväxlare. Fjärrvärmevattnet kyler rökgaserna som kondenserar och därmed överför sin kondensationsenergi till fjärrvärmevattnet med en temperaturhöjning som resultat.