Separata vattenreningsanläggningar har levererats till Vestforbrænding i Köpenhamn samt till Renova i Göteborg. I bägge fallen inkluderar leveranserna fällning av gips inklusive avvattning.

I övrigt har Babcock & Wilcox Vølund AB inkluderat vattenreningsanläggningar, som en delleverans vid i princip alla leveranser av våta rökgasreningssystem och kondenseringssystem. Vi refererar därför till information om dessa anläggningar i första hand: