​Sjukhusavfall förbrännas ibland som en delmängd vid förbränning av kommunalt avfall men också i anläggningar specifikt designade för detta ändamål.

En sådan specifikt designad process finns hos Mengozzi S.p.a.:s förbränningsanläggning i Forli, Italien. Till denna har Babcock & Wilcox Vølund AB levererat ADIOX® -fyllkroppsmaterial, som har installerats i deras befintliga skrubbersystem för avskiljning av dioxin.

ADIOX® har också levererats till INDAVERs anläggning för förbränning av sjukhusavfall i Leuven, Belgien.