Förebyggande underhåll ‒ rökgasrening vid Filbornaverket, Helsingborg

Genom serviceavtal med Öresundkraft stödjer vi kunden sedan 2013 med service av rökgasrening, rökgaskondensering, absorptionsvärmepump och vattenrening vid Filbornaverket. Anläggningen är vår egen leverans som övertogs av kunden i mars 2013. Underhållet inkluderar inspektion under revisionsstopp och hjälp med förebyggande underhåll och löpande driftsfrågor.

Läs mer om vår leverans till Filbornaverket

Inspektion av dysor och fyllkroppsbädd i ett av kondenseringsstegen i flerstegsskrubbern.

Årlig inspektion ‒ slangfilter Lidköping

Årligen genomförs en grundlig besiktning genom serviceavtal med B&W Vølund av den torra rökgasreningen och dess kringsystem. Direkta åtgärder föreslås och vi ger rekommendationer inför nästkommande driftperiod.


Fotografi från besiktning av filterstrumpor 2013.

Slangfilter i Lidköping.

Serviceavtal ‒ sex absorptionsvärmepumpar hos Vattenfall, Uppsala

Vårt serviceavtal med Vattenfall inkluderar sex stycken absorptionsvärmepumpar. I serviceavtalet ingår

  • Revisionsplanering
  • Genomgång av reservdelslager och reservdels­behov
  • Detaljplanering av vilka åtgärder och kontroller som ska utföras under revisionsperioden
  • Revisionstidsplan upprättas.
  • Utöver revisionsarbetet planeras ett besök för optimeringsåtgärder
  • Under driftsperioden gör vi ett antal servicebesök för översyn och förebyggande underhåll.
Vakuumsystem på en av absorptionsvärmepumparna.

Ombyggnad av kemikalierum hos I/S Vestforbrænding, Köpenhamn

Serviceuppdraget innebar en ombyggnad av ett kemikalierum och utfördes som ett samarbetsprojekt tillsammans med kunden. Först genomfördes en förstudie i december 2011 och projektet genomfördes sedan under april och maj 2012. Serviceavdelningen projekterade och utförde montaget.

Färdigställt kemikalierum efter ombyggnad.

Förlängning av skrubber hos I/S Kraftvarmeværk Thisted, Danmark, för tillbyggnad av kondensering

Under 2011 genomfördes ett serviceuppdrag där den befintliga skrubbern förlängdes för att bygga in ett kondenseringssteg. Ombyggnaden av skrubber tillsammans med en ny värmeväxlare gjorde att kunden kunde utvinna energi ur rökgasen och överföra den till fjärrvärmenätet.

Den förlängda skrubbern i Thisted.