Med processindustrin menas i det här avseendet anläggningar för termisk behandling av tämligen homogen karaktär. Rökgasens sammansättning är därmed väldefinierad och varierar ganska lite i analysavseende.

Detaljerad information för dessa anläggningar är ofta konfidentiell varför vi här enbart listar några av våra kunder:

  • DOW Chemicals (vid flera olika anläggningar över hela världen)
  • Wacker Chemie
  • Vinnolit
  • Ineos