Till kunder inom metall-/gruvindustrin har vi levererat slangfilter för stoftavskiljning till LKAB i Kiruna och en ADIOX®-absorber för dioxinreduktion till MPI i Slovenien (återvinning av metaller från batterier).

undefined