Rökgaskondenseringssystem har Babcock & Wilcox Vølund AB installerat efter ca 10 st förbränningslinjer för biomassa. Kondensorerna har i huvudsak varit av typen metalliska plattvärmeväxlare och i flera fall flera har vi också inkluderat befuktning av förbränningsluften. Rökgaskondensering kan också erbjudas i kombination med rökgasreningssystem.


Landskrona KVV 2012

Skrubberkondensor och kondensatvattenrening

Det nya kraftvärmeverket i Landskrona är konstruerat för samförbränning av i huvudsak biomassa och avfallsbränslen (PTP). Babcock & Wilcox Vølund AB installerade 2012 en skrubberkondensor inklusive kondensatvattenrening efter ett torrt rökgasreningssystem.

 

Projektfakta

Anläggning: Landskrona kraftvärmeverk
Kund: Babcock & Wilcox Vølund A/S. Slutkund: Landskrona stad
Omfattning: Skrubberkondensor
Levererades: 2012

Processfakta

Rökgasflöde: 50 000 Nm 3/h
Panneffekt: 30 MW
Kondenseringseffekt 4 MW