Vi har levererat ADIOX®-produkter för dioxinavskiljning till mer än 100 termiska behandlingsanläggningar i Europa, Asien, Australien, USA och Kanada.

Kartan nedan visar var i Europa våra installationer finns. Representerade är anläggningar för förbränning av såväl kommunalt avfall som sjukhusavfall och miljöfarligt avfall, metallindustri, pappers- och massaindustri samt kemiindustri.