Babcock & Wilcox Vølund AB levererar både delkomponenter och kompletta, nyckelfärdiga och skräddarsydda anläggningar för rening av rökgaser från förbränning av bl.a. farligt avfall, kommunalt avfall, industriavfall och biobränslen. Ofta kombine­ras rökgasrenings­processer med rökgaskonden­sering och värmepumpar för ökad energieffektivitet.

Du hittar ett urval av våra referenser för olika typer av processer och avfall och för våra serviceuppdrag under rubrikerna till höger.