Vår vision är

 • att vara den mest innovativa och framgångsrika leverantören inom sina kärnverksamheter på den nordiska marknaden och att alltid med marginal kunna överträffa de utsläppskrav som ställs av kunder och myndigheter
 • att vara kompetensledare för dioxin- och kvicksilveravskiljning och service av rökgasrening, processvattenrening samt stora värmepumpar och kylmaskiner

Våra produktområden:

Våra unika och patenterade teknologier:

 • Flerstegsskrubber för rening eller kondensering i flera steg
 • ADIOX® för dioxinavskiljning, integrerat i existerande eller nya anläggningar för rökgasrening och rökgaskondensering
 • MERCOXTM för kvicksilveravskiljning i våta skrubberprocesser
 • CUTNOX®, komplement till SNCR för reducerad NOx-bildning
 • Svavelrecirkulation, för indunstning av sulfathaltigt vatten, för att möjliggöra högre ångtemperatur i överhettare och/eller reducera pannkorrosion 

Marknad

Vi levererar anläggningar, konsult- och servicetjänster som direkt¬leveranser och tillsammans med starka lokala partners till kunder i hela Europa. Unika produkter såsom ADIOX® dioxinavskiljning och ”paketleveranser” levereras direkt eller via agenter till kunder över hela världen. Vi har en utvecklad serviceverksamhet för att kontinuerligt optimera den ekonomiska och tekniska livslängden hos kundernas investeringar.

Vi erbjuder den senaste tekniken och konkurrenskraftiga lösningar, som gör det möjligt för våra kunder att öka produktionskapaciteten och samtidigt minska negativ påverkan på miljön.

Vår teknik och know-how kan användas i följande branscher:

 • Avfallsförbränning
 • Bioeldade förbränningsanläggningar
 • Annan Energiproduktion
 • Kemiindustrin
 • Gjuterier
 • Metallindustrin
 • Processindustrin
 • Oljeraffinaderier
 • Pappers- och cellulosaindustrin