Våra kunder och andra i vår omvärld ska bemötas med största respekt och servicekänsla. Löften och avtal ska hållas. Vi ska med våra produkter och vårt utvecklingsarbete ständigt förbättra omsorgen om miljön och skapa tillväxt och lönsamhet. Medarbetarna ska respektera varandra och vara lojala mot företaget. Vi ska se till att medarbetarna har en god, säker och trivsam arbetsmiljö. Leverantörer och samarbetspartners skall följa våra uppställda regler. Detta är en sammanfattning av våra etiska riktlinjer, som är värdegrunderna för vår verksamhet. Du kan läsa eller ladda ned dem i sin helhet under "Relaterade filer" i högerspalten.