Renova AB och Götaverken Miljö AB utvecklar tillsammans en metod för att återvinna zink ur aska från avfallsförbränning.

Renova AB och Götaverken Miljö AB utvecklar tillsammans en metod för att återvinna zink ur aska från avfallsförbränning. Zink kan bli en bristvara inom en snar framtid och då är det viktigt att sluta kretsloppen, så att zink, som hamnat i avfallet, kan utvinnas och bli ny zinkråvara igen. En annan positiv effekt av metoden är att askan efter zinkutvinningen kan föras tillbaka till förbränningen igen så att de sista resterna av organiska miljögifter, som t.ex. dioxiner, förstörs och att deponibehovet för denna aska därmed minskar.

Metoden bygger på att flygaska, dvs. den aska som följer med rökgasen från förbränningen och avskiljs i filteranläggningen, tvättas med saltsyra som också avskilts från rökgasen. Tvättvätskan väntas fånga upp till 85 % av zinken i askan och genom att sedan höja pH-värdet på tvättvätskan kan zinken avskiljas i ett filter, tvättas och skickas vidare för upparbetning vid ett zinksmältverk. Den kvarvarande tvättade flygaskan innehåller nu lägre halter av alkali, klorider och tungmetaller vilket gör att den kan återföras till förbränningen.

Pilotprojektet som nu genomförs på Renova bygger på FOU vid Renova AB och Götaverken Miljö AB och är en fortsättning på ett tidigare projekt i labskala med askor från ett flertal svenska anläggningar inom Waste Refinery.  Utvecklingsprojektet stöttas delvis med medel från askprogrammet vid Energiforsk.

Christer Lundgren, chef affärsområde Återvinning på Renova, ger sin syn på projektet:

‒ Om pilotprojektet blir lyckat, så kommer det att innebära stora miljömässiga och ekonomiska fördelar för avfallsförbränningsanläggningar. Målet är att installera en fullskaleanläggning inom några år. Götaverken Miljö har huvudansvaret för att designa och utvärdera pilotförsöken som genomförs under hösten 2015.

Publicerat: 08 juni 2015