Westenergy investerar i renare miljö och utveckling av fjärrvärmeproduktionen

Westenergy Oy äger och driver en avfallsförbränningsanläggning i Mustasaari, nära Vasa, i Finland. Anläggningen producerar elektricitet och fjärrvärme från utsorterat, icke-återvinningsbart, bränsle. För att öka anläggningens fjärrvärmeeffekt och förbereda för skärpta EU-reningskrav (WI BREF) har Westenergy beslutat att komplettera sin anläggning med ett rökgaskondenseringssystem. Babcock & Wilcox Vølund AB har valts som leverantör. Med det nya rökgaskondenseringssystemet kommer värmeenergin i rökgaserna att kunna utnyttjas ännu effektivare och ytterligare reducera föroreningar i rökgasen, framförallt saltsyra och svavel­dioxid. I B&W Vølund AB:s leverans ingår också en ny skorsten och en vattenreningsan­lägg­ning.

Rökgaskondenseringssystemet kommer att installeras i november 2019 och beräknas vara i drift i slutet av 2019.

Läs mer här: https://www.westenergy.fi/img/Tiedotteet/220219%20Westenergy%20investoi%20ympäristöön%20ja%20savukaasujen%20puhdistukseen.pdf

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/02/22/westenergy-blir-renast-i-europa-investering-pa-sju-miljoner-minskar-mangden

Publicerat: 05 mars 2019