I/S Vestforbrænding kommer fr.o.m 1 mars nästa år att transportera bort sin flygaska torrt istället för som idag som en våt Bamberg-blandning.

I/S Vestforbrænding kommer fr.o.m 1 mars nästa år att transportera bort sin flygaska torrt istället för som idag som en våt Bamberg-blandning. Därmed kommer kostnadera för transport till deponi att reduceras. Götaverken Miljö har utsetts att leverera det nya askutlastningssystemet. Götaverken Miljö har tidigare också levererat de första Bambergblandarna till Vestforbrænding 1992 och befintlig vattenrening år 2000.

Vid en Bamberg-blandning mixas flygaskan med slam, producerat i vattenreningen, för att befukta och stabilisera askan. Götaverken Miljö installerar nu det nya systemet för utlastning av torr flygaska direkt till lastbil vid förbränningslinje 5 respektive 6. Som en konsekvens av den torra askutlastningen måste slammet från vattenreningen hanteras på ett nytt sätt. Ett system med filterpress av membrantyp ingår därför också i leveransen för avvattning av slammet före separat borttransport.

Installation av utrustningen kommer att ske under kommande vinter och kundens övertagande är planerat i maj 2015.

Layout för ny askutlastning från förbränningslinje 5 och 6.

undefined

 

 

 

Publicerat: 03 november 2014