I september 2016 beställde Fortum Waste Solutions en uppgradering av rökgasreningen vid anläggningen för farligt avfall i Kumla.

År 2000 levererade vi en MERCOX/ADIOX®-polerskrubber, som var förberedd för senare installation av energiåtervinning. Vi har nu uppgraderat skrubbern med rökgaskondensering, som genererar cirka 5 MW till fjärrvärmesystemet. Anläggningen är igång och överlämnades nyligen till kunden.

Publicerat: 12 december 2017