Vi finns på plats i hall 4, monter 4E60-F61 tillsammans med B&W Vølund A/S och B&W SPIG.

RWM, Recycling and Waste Management exhibition, är Europas ledande mässa för avfallshantering och återvinning med ett stort antal besökare. Du får möjlighet att diskutera innovativa lösningar och bättre resurshushållning inom hela avfallskedjan.

Vi ser fram emot att få träffa dig där. 

Publicerat: 30 augusti 2017