Denna vecka har vi påbörjat signaltest av rökgaskondenseringanläggningen vid Ryaverket

Denna vecka har vi påbörjat signaltest av rökgaskondenseringanläggningen vid Ryaverket inför uppstarten i augusti och leverans till Borås Energi och Miljö i september.

Publicerat: 01 juli 2014