Vi har nu installerat vår teknologi för Svavelrecirkulation i en av de två Waste-to-Energy-linjerna vid Maabjerg Energy Center i Danmark i syfte att minska högtemperaturkorrosion.

Detta är vår första kommersiella installation och den har varit i drift sedan mitten av oktober. Svavel, som avskilts i den våta rökgasreningen, recirkuleras till pannan där det injiceras och reagerar med korrosiv alkaliklorid till icke-korrosiv alkalisulfat. Vi förväntar oss att högtemperaturkorrosionen kommer att reduceras kraftigt, vilket korrosionsmätningar utförda av Chalmers HTC (High Temperature Corrosion Centre) och Babcock & Wilcox Vølund bland annat skall verifiera i ett större forskningsprojekt. Projektet ger oss unika möjligheter att jämföra korrosionshastigheterna i två parallella WtE förbränningslinjer med samma bränsle men med respektive utan Svavelrecirkulation. Hittills har Svavelrecirkulation fullständigt eliminerat behovet av kostsamma transporter och omhändertagande av sulfatvattenöverskottet från anläggningen eftersom svavlet nu binds in i askorna. En positiv bieffekt är att emissionerna av flera ämnen i rökgasen minskar ytterligare. Läs mer om Svavelrecirkulation här.


undefined

 

Publicerat: 06 december 2016