Götaverken Miljö ska leverera ytterligare en anläggning med semi-torrt rökgasreningssystem till Storbritannien

I januari undertecknade Götaverken Miljö sitt femte kontrakt, i direkt följd, med Babcock & Wilcox Vølund A/S för leverans av semi-torrt rökgasreningssystem till nya energiåtervinningsanläggningar i Storbritannien, denna gång till en anläggning för förbränning av biomassa i Teesside, nära Middlesbrough i England. Teesside-anläggningen kommer att generera 40 MW el som förnybar energi. Kontraktet är B&W Vølunds tredje anläggning för förbränning av biomassa i Storbritanninen under kort tid. Tidigare har de kontrakterats för leveranser till Margam i Wales och Templeborough i England. Dessutom uppförs en anläggning i Dunbar, Skottland, för behandling av huvudsakligen hushållsavfall. Götaverken Miljö kommer att leverera rökgasreningsutrustning även till dessa projekt. Götaverken Miljös leverans består av ett komplett semi-torrt rökgasreningssystem inklusive skorsten och baseras på slangfilterteknik där absorbenter injiceras före filtren för att rena rökgaserna. Systemet garanterar framtida låga utsläppsnivåer enligt EUs kommande krav.

− Nyligen levererade vi en rökgasreningsanläggning med ett semi-torrt system till Peterborough i England och vi projekterar nu samtidigt ytterligare fyra projekt i Storbritannien. De är alla planerade för slutförande under maj till december 2017. Det blir en hektisk period på nästan två år framåt med delvis parallella montage- och driftsättningsperioder. Men vi förbereder oss och håller på att utöka våra resurser för att säkerställa att även våra kommande leveranser sker på utsatta tider och med god kvalitet, säger Götaverken Miljös VD, Lennart Gustafsson.

Illustration av anläggningen för förbränning av biomassa, som ska uppföras i Teesside, England.

undefined

Publicerat: 09 februari 2016