Energnist I/S, tidigare L90, driver en avfallsförbränningslinje i Esbjerg och har beslutat att uppgradera anläggningen med rökgaskondensering för att öka den totala energieffektiviteten. Götaverken Miljö har valts som leverantör av utrustningen.

Energnist I/S, tidigare L90, driver en avfallsförbränningslinje i Esbjerg och har beslutat att uppgradera anläggningen med rökgaskondensering för att öka den totala energieffektiviteten. Götaverken Miljö har valts som leverantör av utrustningen. Esbjerg-anläggningen har en kapacitet på 24 ton avfall per timme, som producerar elektricitet och värme. Energnist har dessutom beslutat att ta tillvara det utkondenserade vattnet från rökgasen genom att producera spädvatten både till pannan och fjärrvärmenätet.

Götaverken Miljös leverans inkluderar en skrubberkondensor med fyllkroppar och demister i ADIOX® dioxinavskiljningsmaterial för att undvika problem med dioxin minneseffekt. Värmen överförs till fjärrvärmen via en extern plattvärmeväxlare. Vattnet, som kondenseras från rökgasen, renas i ett jonbytarsystem för att kunna släppas ut från anläggningen. Som alternativ kan kondensatvattnet renas i ytterligare steg för att uppnå en kvalité, som kan användas till fjärrvärmevatten och pannvatten. Denna vattenrening består i huvudsak av ultrafiltrering och omvänd osmos följt av ett EDI (electro deionisation) system.

Projektet kommer att ha en mycket intensiv genomförandeperiod med montage och driftstart under hösten 2016. Kundens övertagande av anläggningen är planerat till början av 2017.

undefined

Publicerat: 26 april 2016