I början av april 2014 tecknade AffaldPlus kontrakt med Götaverken Miljö AB för leverans av en ny anläggning för rökgaskondensering.

I början av april 2014 tecknade AffaldPlus kontrakt med Götaverken Miljö AB för leverans av en ny anläggning för rökgaskondensering som kommer att installeras vid linje 4 vid Næstved Forbrændingsanlæg, Danmark.

Rökgaskondenseringssystemet kommer att kyla rökgasen från förbränningen till en temperatur ner mot 30°C för att utvinna maximal mängd värme, cirka 7.5 MW kyleffekt, innan rökgasen släpps ut i skorstenen. En absorptionsvärmepump kommer att integreras i systemet för att kunna ta till vara den stora mängden värme. Drygt 15 MW värme kommer därmed att genereras till fjärrvärmesystemet. Dessutom förbättras rökgasreningen så att sura gaser och ammoniak reduceras till mycket låga emissionsnivåer. Kondenseringsskrubbern är utrustad med fyllkroppar i ADIOX®-dioxinavskiljningsmaterial för att förhindra problem med dioxin-memory-effekt.

Projektgenomförandet kommer att bli mycket intensivt med montage och driftsättning under hösten 2014. Anläggningen levereras till kunden i februari 2015.

Publicerat: 24 april 2014