Vår anläggning för rökgasrening i Peterborough, England, är nu i provdrift och överlämnas till kund innan årets slut.

Vår anläggning för rökgasrening i Peterborough, England, är nu i provdrift tillsammans med Babcock & Wilcox Vølunds leverans av panna och tillhörande utrustning. Anläggningen är i drift till 100% och levererar nu el till nätet. Utsläppen är mycket låga och motsvarar de garanterade värdena. När provdriften är genomförd ska anläggningen stoppas och inspekteras invändigt. Därefter överlämnas anläggningen till kunden Viridor i slutet av december. Bilden visar de båda slangfiltren, konditioneringstornet, PAC- och asksilon, som Götaverken Miljö levererar för den torra rökgasreningen.

Läs mer om anläggningen i Viridors nyhetsbrev.

undefined

Publicerat: 03 december 2015