Öresundskraft levererar fjärrkyla till kunder i centrala Helsingborg. För att möta en ökad efterfrågan på fjärrkyla och förbättra den ekonomiska och miljömässiga prestandan för fjärrkyla har Öresundskraft beställt en absorptionskylmaskin från oss.

Absorptionskylmaskinen på 5 MW utnyttjar fjärrvärme som energikälla. Den kyls med havsvatten vilket också ger frikyla under den kalla årstiden. Öresundskraft bygger för närvarande en ny kylcentral där absorptionskylmaskinen ska placeras. För ett par veckor sedan lyfte vi in maskinen i byggnaden. Driftsättning sker under våren 2018.

undefined

Publicerat: 12 december 2017