Installationen av den nya anläggningen för energiåtervinning till AffaldPlus pågår för fullt.

Sedan ett par veckor tillbaka pågår vårt montage av den nya anläggningen för energiåtervinning hos AffaldPlus i Næstved, Danmark. Vår leverans omfattar ett rökgaskondenseringssystem och en absorptionsvärmepump. Uppstart är planerad till i november och provdrift i december.

Publicerat: 20 augusti 2014