Byggandet av den nya rökgaskondenseringen på Ryaverket pågår nu för fullt.

Byggandet av den nya rökgaskondenseringen på Ryaverket pågår nu för fullt. Under de senaste veckorna har skrubber och skorsten monterats. Rörentreprenader och övriga installationer kommer att ske under en intensiv period i maj och juni. Driftsättningen påbörjas i augusti.

Publicerat: 29 april 2014