Borås Energi och Miljö har nu påbörjat markarbetet.

Borås Energi och Miljö har nu påbörjat markarbetet för skorstensfundamentet inför vår montagestart i april.

Publicerat: 17 januari 2014