Den första permanenta fullskaleinstallationen av Svavelrecirkulation har varit i drift vid MEC (Maabjerg Energy Center) i Danmark sedan oktober 2016.

Hos MEC återcirkuleras svavel från rökgasreningen tillbaka till pannan, så att miljön blir mindre korrosiv för överhettarna. På så sätt kan man förlänga överhetternas livslängd och/eller driva anläggningen med högre ångdata och därmed erhålla en högre elverkningsgrad. Svavelrecirkulationens effekter har studerats av Chalmers Högtemperatur Center (HTC) bland annat med sondförsök och genom att en rad enkla och höglegerade stålprover svetsats in i överhettarna. Resultaten är mycket lovande - materialproverna hade med Svavelrecirkulation korroderat 74% mindre efter ett halvår. Direktmätningar av själva överhettarna visade att korrosionen minskat med mer än 80%. Både dioxinbildningen i pannan och dioxinemissionerna i skorstenen har minskat med 75%.

Publicerat: 30 november 2017