I juli i år fick vi i uppdrag av Kungälv Energi att leverera en ny rökgaskondensor i stål till kraftvärmeverket Munkegärdeverket i Kungälv.

Kondensorn installerades i oktober. Kungälv Energi uppger att energin i rökgaserna tas tillvara så att verkningsgraden ökar till 100 procent att de nu kan leverera fossilfri fjärrvärme under många år framåt.

Publicerat: 12 december 2017