Nyligen startade vi upp en kondenseringsanläggning hos AffaldVarme i Aarhus, Danmark.

En stålkondensor har installerats på linje 4 vid avfallsförbränningsanläggningen i Lisbjerg. AffaldVarme beslutade för ett år sedan att uppgradera anläggningen för att öka energiåtervinningen. Med kondensorn kan nu cirka 7 MW värme utvinnas. Vi har även levererat en vattenrening med UF/RO-system, följt av ett dejoniseringssystem (EDI). Överlämnande till kunden är planerat till slutet av december.

Publicerat: 12 december 2017