Vårt montage vid avfallsförbränningsanläggningen i Esbjerg, Danmark är nu i full gång. Kondenseringsskrubbern lyfts in i delar i byggnaden (se bild) för att monteras ihop på sitt fundament.

Götaverken Miljös leverans till Energnist inkluderar en skrubberkondensor med fyllkroppar och demister i ADIOX® dioxinavskiljningsmaterial för att undvika problem med dioxinminneseffekt. Vi levererar också vatten­renings­system, där kondensatvattnet först renas i ett jonbytarsystem så att det kan släppas ut från anläggningen. Kunden vill också kunna återanvända så mycket som möjligt av kondensatvattnet och därför renas det ytterligare genom ultrafiltrering och omvänd osmos följt av ett EDI- (electro-deionisation) system för att producera spädvatten till pannan. En del av detta vatten förs till ett DeOx-system där syrehalten reduceras så att det kan föras vidare till fjärrvärmenätet.

Anläggningen kommer att öka den totala energieffektiviteten med cirka 11 MW och ska driftsättas under hösten. Kunden kommer att överta anläggningen i februari 2017.

undefined

 

 

Publicerat: 14 september 2016