Vi kommer att närvara i hall D4 monter 020, under namnet Nordic Sustainability, tillsammans med Business Sweden och Innovation Norway

Kom och träffa oss så berättar vi om våra teknologier ADIOX® (dioxinavskiljning) och MERCOXTM (kvicksilveravskiljning) och våra skrubbersystem, och om hur de kan uppfylla kommande WI (Waste Incineration) BREF, som bl.a. ger riktlinjer för kommande emissionskrav i Europa.

Publicerat: 13 september 2017