Vårt moderbolag, Babcock & Wilcox Vølund A/S, kommer tillsammans med Götaverken Miljö AB att leverera ytterligare två elproducerande energiåtervinningsanläggningar till Storbritannien.

Vårt moderbolag, Babcock & Wilcox Vølund A/S, har i konsortium med Interserve Construction tecknat kontrakt att bygga en komplett elproducerande anläggning till Glennmont’s Green Energy biomass project i Margam, Wales. I december 2014 tilldelades samma konsortium ett kontrakt av Viridor avseende en energiåtervinningsan­läggning i Dunbar, Skottland. Götaverken Miljö kommer att leverera komplett rökgasreningsutrustning till båda dessa anläggningar. Konsortiet B&W Vølund/Interserve Construction inklusive Götaverken Miljö uppför för närvarande också en liknande anläggning i Peterborough, England. ”För Götaverken Miljö innebär det att vi levererar tre rökgasreningsanläggningar till Storbritannien inom de närmaste tre åren“, säger Lennart Gustafsson, vd för Götaverken Miljö.

Kontrakten är totalentreprenader, där B&W Vølund kommer att leverera den energiproducerande anläggningen, dvs komplett teknik och utrustning från bränsleinmatning i pannan till rökgas ur skorsten. Interserve Construction kommer att uppföra byggnaden och utföra markarbeten. Anläggningen i Dunbar kommer att använda hushålls- och industriavfall som bränsle och har en kapacitet på 300.000 ton per år. Margam-anläggningen eldas med biobränsle och har möjlighet att i framtiden också använda hushållsavfall. Kapaciteten är 280.000 ton per år. Anläggningarna kommer att generera 33 respektive 40 MW förnyelsebar energi i form av elektricitet.

Götaverken Miljös leveranser omfattar komplett rökgasreningsanläggning inklusive skorsten, doserings­system för absorbenter till reningsprocessen, silos för absorbenter och flygaska, rökgasfläkt och miljömätningssystem. Rökgasreningen baseras på slangfilterteknik där absorbenter injiceras för att rena rökgaserna till nivåer under EU:s gällande gränsvärden.

”Dessa kontrakt bekräftar att kunderna har ett starkt förtroende för B&W Vølund’s teknologi inklusive Götaverken Miljö’s system för rökgasrening”, säger Lennart Gustafsson, vd på Götaverken Miljö.

Publicerat: 18 mars 2015