Den 25 augusti påbörjade vi driftsättningen av rökgaskondenseringsanläggningen i Borås.

Igår den 3 september kl 14:10 öppnades rökgasspjällen för första gången så att rökgas kunde ledas in till kondenseringsskrubbern, 5 dagar före tidsplan. Nu följer intrimning och driftsättning av övriga anläggningsdelar. Provdrift startar i slutet av september.

undefined

Publicerat: 04 september 2014