AffaldVarme Aarhus driver en avfallsförbränningslinje i Lisbjerg, Danmark, och har beslutat att uppgradera anläggningen med rökgaskondensering för att öka den totala energieffektiviteten. Götaverken Miljö har valts som leverantör av utrustningen.

Lisbjerg-anläggningen har en kapacitet på 16 ton avfall per timme och producerar elektricitet och värme. AffaldVarme Aarhus har dessutom beslutat att ta tillvara det utkondenserade vattnet från rökgasen genom att producera spädvatten till panna och fjärrvärmenät. Götaverken Miljös leverans inkluderar ny rökgasfläkt, nya rökgaskanaler, kondensor, demistrar i ADIOX® dioxinavskiljningsmaterial för att undvika problem med dioxinminneseffekt och ett komplett vattenreningssystem. Vattnet, som kondenseras ut från rökgasen, renas i flera steg för att uppnå en kvalité, som kan användas till fjärrvärmevatten och pannvatten. Vattenreningen består i huvudsak av ultrafiltrering och omvänd osmos följt av ett EDI- (electro deionisation) system.

Rökgaskondenseringsanläggningen kommer att generera ca 7 MW värme till fjärrvärmenätet. Montaget av anläggningen kommer att starta i juni nästa år och kundens övertagande är planerat i slutet av 2017.

Publicerat: 06 december 2016