Lennart Gustafsson, VD

Per Lindgren, Chef Försäljning

Ulf Hägg, Chef Process

Anders Lorén, Chef Projekt

Martin Karlsson, Chef Service

Enskilda bilder på medlemmarna i ledningsgruppen finns på pressbilder.

Styrelse


Jimmy B. Morgan

Jimmy B. Morgan

Ordförande sedan 2017
Vd, Babcock & Wilcox Vølund A/S


Kasper Lundtorp

Kasper Lundtorp

Ledamot sedan 2012
Director, Babcock & Wilcox Slovakia s.r.o.


Jette Grabow

Jette Grabow

Ledamot sedan 2017
Finance Director, Babcock & Wilcox Vølund A/SSven Brantebäck

Sven Brantebäck

Ledamot sedan 2008
Arbetstagarrepresentant


Ingemar Håkansson

Ingemar Håkansson

Ledamot sedan 2010
Suppleant till arbetstagarrepresentanten


Revisor
Mats Olsson, Adrian & Partners AB. Företagsjurist och auktoriserad revisor.