Lennart Gustafsson
VD
Per Lindgren
Chef Försäljning
Therese Tillander
Chef Service
Ulf Hägg
Chef Process
Anders Lorén
Chef Projekt

Enskilda bilder på ledningsgruppen finns på pressbilder.

Styrelse


Jimmy B. Morgan

Jimmy B. Morgan

Ordförande sedan 2017
Vd, Babcock & Wilcox Vølund A/S


Kasper Lundtorp

Kasper Lundtorp

Ledamot sedan 2012
Director, Babcock & Wilcox Slovakia s.r.o.


Peter Michael Rovsing

Peter Michael Rovsing

Suppleant sedan 2017
Commercial Manager, Babcock & Wilcox Vølund A/SSven Brantebäck

Sven Brantebäck

Ledamot sedan 2008
Arbetstagarrepresentant


Ingemar Håkansson

Ingemar Håkansson

Ledamot sedan 2010
Suppleant till arbetstagarrepresentanten


Revisor
Mats Olsson, Adrian & Partners AB. Företagsjurist och auktoriserad revisor.