Lennart Gustafsson
VD
Per Lindgren
Chef Försäljning
Therese Tillander
Chef Service
Ulf Hägg
Chef Process
Anders Lorén
Chef Projekt

Enskilda bilder på ledningsgruppen finns på pressbilder.

Styrelse


John Veje Olesen

John Veje Olesen

Ordförande sedan 2010
Vd, Babock & Wilcox Vølund A/S


Kasper Lundtorp

Kasper Lundtorp

Ledamot sedan 2012
Manager Mergers & Acquisitions, Babcock & Wilcox Vølund A/S


Sven Brantebäck

Sven Brantebäck

Ledamot, ordinarie arbetstagarrepresentant sedan 2008Ingemar Håkansson

Ingemar Håkansson

Ledamot, suppleant till arbetstagarrepresentant sedan 2010


Revisor
Mats Olsson, Adrian & Partners AB. Företagsjurist och auktoriserad revisor.