Våra medarbetare är vår bästa resurs och de är ryggraden i vår verksamhet. Vi är måna om att medarbetarna kan utvecklas och att de ska trivas hos oss och med varandra. Kompetensutveckling, en god arbetsmiljö och god hälsa är viktiga grundpelare för vår verksamhet.

Öka din kompetens

Alla anställdas insatser är viktiga för att vi ska nå våra mål och visioner. När du jobbar hos oss medverkar du till att säkra mindre utsläpp och till bättre energieffektivisering och miljö i framtiden. Vi måste ständigt utveckla våra teknologier för att möta kundernas krav. Därför behöver vi engagerade och kunniga ingenjörer för att ta del i denna utmaning. Under lediga tjänster hittar du de jobb som vi behöver tillsätta just nu.

Alla medarbetare ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper inom sina respektive yrkesroller och för att kunna ta sig an mer ansvars­fulla och kvalificerade uppgifter. Alla ska ha rättvis chans att kon­kurrera om nya befattningar. Egna initiativ till kompetensutveckling uppmuntras.

Vi ska ha en god och trygg arbetsmiljö

En säker och trivsam arbetsplats är grundläggande för att medarbetarna ska må bra och känna sig trygga när de är på jobbet. Vi har bra förutsättningar med ett öppet arbetsklimat och bra intern kommunikation. För att förebygga och förhindra olyckor har vi tydliga rutiner så att ingen skadas i arbetet.

Vi främjar god hälsa

Att må bra både fysiskt och psykosocialt är viktigt för att våra medarbetare ska känna sig engagerade och motiverade. Genom vår företagshälsa genomför vi hälsoprofil­bedömningar så att vi kan få hjälp om något behöver förbättras. Som en del av våra friskvårdsin­satser får medarbetarna bidrag till olika motionsaktiviteter.

Etiska riktlinjer

Våra medarbetare och vårt företag följer etiska riktlinjer och uppförandekoder enligt Babcock & Wilcox uppförandekoder.