Babcock & Wilcox Vølund AB har starkt fokus på utveckling och applicering av nya teknologier. Mycket av vårt utvecklingsarbete sker i samarbete med universitet och forskningsinstitut och testas hos befintliga kunder.

Vi samarbetar sedan lång tid tillbaka med:

Våra kunder är mycket värdefulla samarbetspartners. Vi genomför pilottester i deras anläggningar och vi utbyter kunskap och erfarenhet för att ständigt förbättra våra lösningar, som alla parter har nytta av. Vi är medlemmar i flera intresse-, bransch- och expertorganisationer, bland andra:

  • Avfall Sverige (den svenska branschorganisation för avfallshantering och återvinning)
  • Waste Refinery (centrum för optimal resurshantering och avfall)
  • ISWA (International Solid Waste Association)
  • PREWIN (Performance, reliability and emissions reductions in waste incinerators)
  • Business Region Göteborg (näringslivsutveckling i Göteborg för att skapa hållbar tillväxt).