Babcock & Wilcox Vølund AB är ett miljöteknikföretag specialiserat på rökgasrening och rökgaskondensering till anläggningar för förbränning av avfall och biobränsle. Vi levererar kompletta systemlösningar för rökgasrening, vattenrening och energieffektivisering baserade på egenutvecklad teknik. Våra lösningar och unika patenterade teknologier hjälper våra kunder att omvandla avfall och biobränsle till el och värme på ett miljösäkert, ekonomiskt och hållbart sätt.

Babcock & Wilcox Vølund AB, som fram till 2017 hette Götaverken Miljö AB, har sitt ursprung i Götaverken-bolagen, som var en stor industrigrupp av bl.a. skeppsvarv och panntillverkare i Göteborg, Sverige. Verksamheten fanns på den norra älvstranden, bland annat på Lindholmen, där nuvarande Lindholmen Science Park är beläget och där vi idag har våra kontorslokaler.

Babcock & Wilcox Vølund AB ägs sedan 2010 av Babcock & Wilcox Vølund A/S, Danmark (se faktarutan i högerspalten). Företaget grundades 1988 och här är några milstolpar ur företagets historia:

  • 1841: Alexander Keiller startar en mekanisk verkstad för tillverkning av bl.a. ångmaskiner, turbiner och brokonstruktioner.
  • 1886: Den första ångaren ”Uddeholm” sjösätts.
  • 1906: Keiller säljer bolaget och den nya ägaren använder namnet Götaverken för första gången.
  • 1985: Division miljö bildas inom bolaget Götaverken Energy AB.
  • 1988: Götaverken Miljö AB bildas som separat bolag med fokus på rökgasrening och energiåtervinning med värmepumpar.
  • 1998: Götaverken Miljö förvärvas av Sjätte AP-fonden.
  • 2001: Utveckling och marknadsföring av ADIOX®-teknologin för dioxinreduktion inleds.
  • 2010: Götaverken Miljö förvärvas av Babcock & Wilcox Vølund A/S.
  • 2017: Götaverken Miljö AB byter namn till Babcock & Wilcox Vølund AB.

Finansiell information

Babcock & Wilcox Vølund AB har av UC Risk klassificerats i Riskklass 4, som innebär god kreditvärdighet.

UC Risks kreditvärderingssystem beräknar risk för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år, vilket innebär att företaget då inte är kreditvärdigt. Med obestånd menar UC en situation där företag inte kan fullfölja alla sina betalningsåtaganden. För att enkelt kunna bedöma om denna risk är hög eller låg för ett företag klassificeras alla svenska företag i riskklasserna 1 till 5, där 5 innebär lägsta risk för obestånd.

Läs mer på UC:s webbplats.