Normalt används fyllkroppar i skrubbersystem för att öka kontaktytan mellan gas och processvätska. Därigenom förbättras avskiljningen av sura komponenter, främst saltsyra (HCl) och svaveldioxid (SO2), jämfört med så kallade öppna skrubbrar. Genom att tillverka fyllkropparna i ADIOX®-material absorberas även dioxiner. Droppavskiljarna kan också tillverkas av ADIOX®-material.

ADIOX®-fyllkroppar

Vi har levererat ADIOX till ett stort antal referensanläggningar som fyllkroppar i bulkform för att förbättra dioxinavskiljningen och för att minimera den så kallade minneseffekten i befintliga rökgasreningsanläggningar. Vi erbjuder ADIOX-fyllkroppar som olika storlekar och former, för att kunna optimera tryckfall och avskiljningsgrad.

ADIOX®-droppavskiljare

De flesta skrubbersystem är utrustade med droppavskiljare. Dessa är normalt tillverkade i polypropylen (PP) och utgör därmed en risk för långvariga överskridanden av dioxingränsvärdet genom minneseffekten. Samtidigt förbättras dioxinavskiljningen i systemet. ADIOX droppavskiljare kan levereras både som tråddemistrar och lamelldemistrar.

Bilden nedan visar en sprängskiss på en typisk flerstegsskrubber. Gasens inlopp är i nedre delen av skrubbern där det också visas hur ADIOX® -fyllkroppar placeras på ett bärgaller tillverkat av glasfiberarmerad plast. Den mittre sektionen på bilden visar hur en cirkulationstank integreras i skrubberstrukturen, en droppavskiljare placerad centralt innanför cirkulationstanken och en s.k. kombibotten ovanför för att fungera som support för ytterligare en fyllkroppssektion. I den övre sektionen syns vattenspraysystem samt en sista droppavskiljare.