Semivåt (fuktmättad) ADIOX®-absorber

ADIOX®-fyllkroppar kan även installeras separat i en behållare, som normalt är placerad omedelbart efter ett skrubbersystem, där rökgasen fortfarande är fuktmättad. Detta är fördelaktigt jämfört med installation i en skrubber då man inte behöver installera droppavskiljare och vätskecirkulationssystem. Istället för mellanbottnar kan galler användas för att dela upp fyllkroppsbäddarna och installationen blir därmed kompaktare.

Torr ADIOX®-absorber

Dioxinavskiljningsförmågan i ADIOX®-material är bättre då gasen är överhettad, t.ex. efter en återvärmare. Om den våta rökgasen återvärms med cirka 20⁰C optimeras processen och investeringskostnaden för dioxinavskiljningssystemet minimeras. Geometrin och placeringen av den torra absorbern kan anpassas till rådande förhållanden.

ADIOX®-absorber vid Gärstadverket i Linköping